top of page

O BIBLIOTECE

 

Biblioteka Polska w Montrealu powstała w roku 1944 z inicjatywy Wandy Stachiewicz jako ośrodek dokumentacji

i informacji naukowej dla powstałego kilka miesięcy wcześniej Polskiego Instytutu Naukowego. W uznaniu wagi jej księgozbioru, Uniwersytet McGill udziela Bibliotece siedziby i uniwersyteckich przywilejów. Wypełniając zadania biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, Biblioteka pozostaje ważną instytucją polonijną i jedyną na terenie Ameryki Północnej polską niezależną biblioteką publiczną. 

 

 

KOLEKCJA

 

Kolekcja Biblioteki liczy obecnie ponad 48 000 pozycji, z których ok. 15 000 zostało umieszczonych w centralnym katalogu bibliotek Uniwersytetu McGill, dzięki czemu są one dostępne we wszystkich bibliotekach akademickich Ameryki Północnej. 

DO ZADAŃ BIBLIOTEKI NALEŻĄ

 

 

+ gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

+ obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej

+ współpraca z innymi bibliotekami, archiwami i ośrodkami informacji naukowej

+ prowadzenie działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej

 

GODZINY OTWARCIA

 

Wypożyczalnia :

Poniedziałki: od 10 do 19:30

Czwartki: od 10 do 19:30 

Soboty: od 13 do 17.

 

Czytelnia i serwis informacyjny :

Codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel, od 10-tej do 16-tej.

 

Biblioteka jest zamknięta w oficjalne święta oraz w okresie wakacji letnich i zimowych. O dokładnych terminach informują pisemne ogłoszenia.

Osoby pragnące skorzystać z czytelni lub wypożyczalni proszone są o wcześniejsze umówienie się poprzez e-mail bądź telefonicznie pod numerem (514) 379-4220

SKONTAKTUJ SIE

Z NAMI

Wiadomość dostarczona.

bottom of page